auditio > Privacy Policy

Online Privacy Policy

Auditio respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Auditio committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Door middel van deze privacy policy wil Auditio duidelijkheid scheppen in hetgeen Auditio met uw persoonlijke gegevens doet. 

Persoonsgegevens

U kunt de Auditio website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op een elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt Auditio uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw bedrijfsgegevens, geslacht, naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die Auditio op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen en wordt opgeslagen in een databestand voor intern gebruik. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van Auditio. 

Auditio zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien Auditio hier wettelijk toe verplicht wordt. 

Bezoekersgegevens

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de Auditio website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker, dat wil zeggen dat de identiteit van onze bezoekers onbekend blijft. Zolang u zelf geen actie hiertoe onderneemt, zijn uw persoonlijke gegevens dus niet bekend bij ons.

Aanbiedingen en acties

Als u reageert op een aanbieding of een actie, vragen wij meestal een aantal persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres en e-mail adres. Deze gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren en om de reacties op de actie te meten. 

Elektronische nieuwsbrieven

U heeft op de Auditio website de mogelijkheid om u aan te melden voor elektronische nieuwsbrieven. U ontvangt dan periodiek per e-mail de door u aangevraagde informatie. De gegevens die u bij inschrijving opgeeft, worden gebruikt om de boodschap te personaliseren en om eventuele aanbiedingen beter op uw wensen af te stemmen. U kunt uw gegevens altijd wijzigen of de dienst stopzetten. Per dienst wordt aangegeven hoe u dit kunt doen. 

Inzage, correctie en wissen persoonlijke gegevens

Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u ons hiervan via e-mail op de hoogte stellen. Wij zullen dan zo snel mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage en eventueel correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens uit onze database. 

Hyperlinks

De website van Auditio bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Auditio kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Deze privacy policy heeft slechts betrekking op de website van Auditio. 

Contact

Als u nog vragen heeft over deze privacy policy, kunt u contact opnemen met Auditio: 

Oer de Feart 157
8502 CV Joure
Telefoon: 088 AUDITIO (088) 283 48 46
E-mail: privacy@auditio.nl

Auditio zal haar privacy beleid nooit zullen wijzigen zonder u adequaat en in normaal Nederlands te informeren over de consequenties van de wijzigingen. 

 

 

Stuur deze pagina door naar een collega »