auditio > solliciteren > Auditio Team

Het A-team T.E.A.M. W O R K

Together Each Achieves More
of
Toll, Ein Ander Macht's?

TREFWOORDEN
Auditio, team, communicatiestijl, quality monitoring, solliciteren, team, collega's, communicatie, communicatiestijl, regels, procedures, sancties, burn-out

Auditio hecht zwaar aan een goed functionerend team. Een van de belangrijke redenen waarom mensen in het algemeen en Auditors van Auditio in het bijzonder naar hun werk gaan is het werken met fijne collega's.
Maar hoe bereikt Auditio dit goed functionerende team? Grofweg door 4 stappen te nemen.

1  Alle functies van het team afdekken

Een team functioneert beter en haalt hogere prestaties naarmate alle functionele teamaspecten beter zijn afgedekt. Dit betekent dat elk individu een eigenschap van een goed functionerend team in zich moet hebben, zonder dat er teveel overlap ontstaat met andere individuen. Een teameigenschap die in een persoon tot uiting komt is bijvoorbeeld 'het bedenken van nieuwe oplossingen voor oude problemen'. Dit vraagt enige mate van creativiteit en van dromerigheid. In de Belbin analyse komt dit tot uiting door een hoge score op 'plant/innovator'. Een team moet ייn persoon hebben die deze eigenschap in zich heeft, maar een team van louter innovators bereikt helemaal niets. Auditio toetst met de Belbin-analyse welke aspecten in het huidige team ondervertegenwoordigd zijn en probeert die via werving actief aan te vullen.

2  Communicatiestijlen

Mensen hebben allemaal verschillende communicatiestijlen. Binnen Auditio kent iedereen elkaars communicatiestijl en worden mensen erop getraind rekening te houden met elkaars communicatiestijl. Het is niet zo dat een team beter functioneert als er veel vergelijkbare communicatiestijlen bij de leden aanwezig zijn. Het is wel zo dat een team beter functioneert als de leden op de hoogte zijn van elkaars stijlen, en van de sterke en minder sterke punten van die stijlen.

Binnen Auditio wordt elke auditor aan de hand van een test geplaatst in een diagram met twee assen. De ene as loopt van 'zaaien' naar 'oogsten', en andere as loopt van 'praten' naar 'luisteren'. Ongeacht het kwadrant waarin je communicatiestijl is geplaatst, kun je met iedereen communiceren. Als je echter weet hoe je communicatiestijl verschilt van je gesprekspartner en als je bereid bent daarop af te stemmen, verloopt communicatie veel prettiger met veel minder communicatieproblemen. En daar wordt werken in het team leuker van!

3  Introspectie

Van navelstaren is nog nooit iemand beter geworden, maar soms is het goed om je 5 dagen af te zonderen van het team en te onderzoeken hoe je in groepen en alleen functioneert. Als je eenmaal in dienst bent bij Auditio krijgt je de tijd op tijdens een training van 5 dagen goed te ervaren hoe je reacties zijn op aangeboden situaties. Bij deze training zijn nooit andere auditors aanwezig, omdat je vrij en ongebonden deze training moet doorlopen. De training helpt auditors onder andere om elkaar aan te spreken op minder gewenst gedrag, zonder dat dit op een verwijtende toon gebeurt. En daar wordt het werken bij Auditio weer leuker van.

4  Exit

Het is misschien vreemd om op een sollicitatiepagina te beginnen over de exit. Toch is het faciliteren van een goede, prettige exit voor Auditio een wezenlijk onderdeel in het behouden van een goed team. Als we, in gezamenlijk tijdig overleg, constateren dat de klik tussen een individu en de rest niet goed (meer) is, dan is er niets aan de hand. Het wordt voor alle partijen pas vervelend als er te laat wordt ingegrepen. Daarom vinden we het bij Auditio logisch dat we een heldere en prettige exit aanbieden als de klik er niet (meer) is.

Tenslotte...

Veel organisaties komen om in regels en procedures, zonder dat er duidelijke sancties staan op het overtreden van regels en procedures. Sancties lijken heel kinderachtig, maar in werkelijkheid vermijdt Auditio dat er een premie ontstaat op het niet nakomen van afspraken. Zonder sanctie, hoe klein ook, is er bij Auditio geen regel. Het gevolg is dat teamleden weten wat ze aan elkaar hebben en dat niemand in een positie komt waarbij hij of zij de kantjes er vanaf kan lopen. Het is ook een belangrijk fundament onder ons anti-burnout beleid.

 

 

 

Stuur deze pagina door naar een collega »