Overheid heeft antwoord

Overheid heeft Antwoord In de huidige samenstelling bestaat 'Overheid heeft Antwoord©' uit twee onderdelen: informatie via internet en via telefonie. Het internetonderdeel draagt via een groot aantal innovatieve projecten bij aan het vergroten van de hoeveelheid en vindbaarheid van overheidsinformatie op internet. Dit door het laten ontwikkelen van praktische applicaties en het stimuleren en ondersteunen van circa 1.300 overheidsorganisaties bij het online publiceren van overheidsinformatie. Via de website www.overheid.nl is alle online overheidsinformatie terug te vinden. Het telefonieonderdeel van 'Overheid heeft Antwoord©' gaat in samenwerking met de rijksoverheid, de gemeenten en uitvoeringsorganisaties de overheidsdienstverlening verbeteren door te werken aan één loket: Antwoord©. Hier kunnen burgers en bedrijven terecht met al hun vragen aan de overheid. Het is de bedoeling dat in 2015 in elke gemeente of regio een klantcontactcentrum operationeel is, voor zowel de gemeentelijke als overheidsbrede dienstverlening. Het klantcontactcentrum zal via een speciaal nummer, 14 + het netnummer van de gemeente, te bereiken zijn. Deze informatie zal ook aan burgers en bedrijven beschikbaar worden gesteld via de balie en internet.

 

Relevante links op het gebied van Contactcenter Overheid

 

Video's Contactcenter Overheid

Overheid heeft antwoord

Het programmateam Contactcenter Overheid (CCO) gaat samen met de rijksoverheid, de gemeenten en uitvoeringsorganisaties de overheidsdienstverlening verbeteren door te werken aan Antwoord©. Antwoord© is het concept dat gemeenten helpt de contacten met burgers professioneler af te handelen door een klantcontactcentrum (KCC) vorm te geven. Dit gemeentelijke KCC wordt op termijn dé ingang voor vragen aan nagenoeg de gehele overheid. Antwoord© staat voor kwaliteit en een beter toegankelijke overheid. Daarbij verbindt het verschillende initiatieven en sluit het naadloos aan bij de ambities van gemeenten.


Bron: Youtube

Overheid heeft Antwoord - Diagram

De ambitie op de lange termijn is groot. Het programma CCO kiest voor een groeipad, dat loopt van 2006 tot en met 2015. Op korte termijn wordt de nadruk gelegd op het verbeteren van de telefonische dienstverlening. Op de lange termijn moet de uitvoering multichannel zijn: van balie tot internet is dezelfde informatie beschikbaar.


Bron: Youtube

 

 

 

Stuur deze pagina door naar een collega »